All Languages    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   TR   DA   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   CS   PT   HR   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
 АаБб...
Options | Tips | FAQ | Abbr. | Desktop Integration

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation1371
анат.Анатомија / Human Anatomy7385
археол.Археологија / Archaeology2292
архит.Архитектура / Architecture3381
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering3397
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants16320
вал.Валуте / Currencies1194
војн.Војска / Military2314
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking23528
гео.Географија / Geography13671
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment1582
екон.економија / Economy2747
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market3475
зоол.Зоологија / Zoology, Animals18542
игреИгре / Games1696
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences11268
Ист.Историја / History41051
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1336
линг.Лингвистика / Linguistics21114
мед.медицина / Medicine5652
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging1199
нам.Намештај / Furniture3189
наут.Наутика / Nautical Science2177
нов.Новинарство / Journalism1353
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion4363
орн.Орнитологија / Ornithology10102
плесПлес / Dance2321
позор.Позориште / Theatre1419
правоПраво / Law2484
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1569
путов.Туризам / Travel Industry1429
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television1453
религ.Религија / Religion2560
спортСпорт / Sports3800
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1127
тел.Телекомуникације / Telecommunications3438
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)2264
трговинаТрговина / Commerce1458
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3668
физ.Физика / Physics1625
филмФилм / Film41081
фот.Фотографија / Photography1670
хем.Хемија / Chemistry1433
шум.Шумарство / Forestry2127
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Remove Ads