All Languages    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   TR   DA   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
 АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation1377
анат.Анатомија / Human Anatomy7399
археол.Археологија / Archaeology2299
архит.Архитектура / Architecture3389
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering3404
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants16326
вал.Валуте / Currencies1200
војн.Војска / Military2321
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking23536
гео.Географија / Geography14686
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment1594
екон.економија / Economy2757
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market3482
зоол.Зоологија / Zoology, Animals18554
игреИгре / Games1706
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences11307
Ист.Историја / History41070
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1340
линг.Лингвистика / Linguistics21140
мед.медицина / Medicine5672
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging1206
нам.Намештај / Furniture3191
наут.Наутика / Nautical Science2179
нов.Новинарство / Journalism1360
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion4367
орн.Орнитологија / Ornithology18102
плесПлес / Dance2329
позор.Позориште / Theatre1425
правоПраво / Law2495
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1577
путов.Туризам / Travel Industry1438
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television1460
религ.Религија / Religion2573
спортСпорт / Sports3816
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1128
тел.Телекомуникације / Telecommunications3447
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)2269
трговинаТрговина / Commerce1463
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3676
физ.Физика / Physics1641
филмФилм / Film41101
фот.Фотографија / Photography1687
хем.Хемија / Chemistry1442
шум.Шумарство / Forestry2133
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Remove Ads