All Languages    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   TR   DA   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
 АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation1386
анат.Анатомија / Human Anatomy7405
археол.Археологија / Archaeology2302
архит.Архитектура / Architecture3396
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering3409
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants16330
вал.Валуте / Currencies1202
војн.Војска / Military2326
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking23550
гео.Географија / Geography14695
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment1597
екон.економија / Economy2768
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market3487
зоол.Зоологија / Zoology, Animals22559
игреИгре / Games1718
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences11328
Ист.Историја / History41085
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1345
линг.Лингвистика / Linguistics21156
мед.медицина / Medicine5679
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging1206
мит.Митологија / Mythology9425
нам.Намештај / Furniture3193
наут.Наутика / Nautical Science2181
нов.Новинарство / Journalism1363
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion4373
орн.Орнитологија / Ornithology18104
плесПлес / Dance2335
позор.Позориште / Theatre1430
правоПраво / Law2504
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1582
путов.Туризам / Travel Industry1443
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television1466
религ.Религија / Religion2581
спортСпорт / Sports3824
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1129
тел.Телекомуникације / Telecommunications3450
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)2271
трговинаТрговина / Commerce1472
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3690
физ.Физика / Physics1648
филмФилм / Film41119
фот.Фотографија / Photography1698
хем.Хемија / Chemistry1447
шум.Шумарство / Forestry2134
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Remove Ads