All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   IS   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
  АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation4445
админ.(Јавна) Управа / (Public) Administration5396
акад.Наука / Academic Disciplines111497
анат.Анатомија / Human Anatomy19489
археол.Археологија / Archaeology4351
архит.Архитектура / Architecture4460
астрон.Астрономија / Astronomy7574
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering5471
биол.Биологија / Biology5637
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants25394
вал.Валуте / Currencies2245
војн.Војска / Military14390
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking31630
гео.Географија / Geography93805
геол.Геологија / Geology2277
грађ.Грађевинарство / Construction1317
езот.Езотерија / Esotericism1228
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment3689
екон.економија / Economy5873
ел.Електротехника, Електроника / Electrical Engin., Electronics2657
ент.Ентомологија / Entomology3102
етн.Етнологија / Ethnology20265
жел.Железница / Rail6213
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market8552
зоол.Зоологија / Zoology, Animals37640
игреИгре / Games2845
инд.Индустрија / Industry1472
интернетИнтернет / Internet11378
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences21537
Ист.Историја / History101252
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1407
линг.Лингвистика / Linguistics101327
лит.Књижевност / Literature11164
мат.Математика / Mathematics3767
мед.медицина / Medicine25787
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging2242
метео.Метеорологија / Meteorology16218
мит.Митологија / Mythology85484
муз.Музика / Music51655
нам.Намештај / Furniture4222
наут.Наутика / Nautical Science6208
некр.Некретнине / Real Estate2230
нов.Новинарство / Journalism6423
образ.Образовање / Education51165
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion11432
оном.Ономастика / Names of Persons2206
опт.Оптика / Optics1159
орн.Орнитологија / Ornithology36137
оруж.Оружје / Weapons1373
плесПлес / Dance3377
позор.Позориште / Theatre7482
пол.Политика / Politics15927
правоПраво / Law10569
псих.Психологија / Psychology3873
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1662
путов.Туризам / Travel Industry1506
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television5533
религ.Религија / Religion19649
риб.Риболов, Ихтиологија / Ichthyology, fish, fishing2107
саоб.Саобраћај / Traffic6299
спортСпорт / Sports14916
стат.Статистика / Statistics1318
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1150
тел.Телекомуникације / Telecommunications3513
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)2312
трговинаТрговина / Commerce4530
урбан.Урбанистика / Urban Planning1217
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3774
фарм.Фармација / Pharmacy2275
физ.Физика / Physics2763
фил.Филозофија / Philosophy2891
филмФилм / Film71248
фин.Финансије / Finance11558
фот.Фотографија / Photography1794
хем.Хемија / Chemistry2512
хидро.Хидрологија, Хидрогеологија / Hydrology & Hydrogeology1104
хорт.Хортикултура / Horticulture1237
штамп.Штампарство / Print, Typography, Layout1268
шум.Шумарство / Forestry2162
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement