All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
  АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
TT / Taxonomic terms for animals, plants and fungi (incl. varieties and breeds)1271
авиј.Авијација / Aviation4452
админ.(Јавна) Управа / (Public) Administration5409
акад.Наука / Academic Disciplines171549
алатАлат / Tools1471
анат.Анатомија / Human Anatomy22510
археол.Археологија / Archaeology6361
архит.Архитектура / Architecture7471
астрон.Астрономија / Astronomy11591
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering6484
библ.Библијски / Biblical3369
биол.Биологија / Biology14660
биохем.Биохемија / Biochemistry1320
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants49399
вал.Валуте / Currencies2255
војн.Војска / Military13397
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking50645
гео.Географија / Geography130834
геол.Геологија / Geology4288
грађ.Грађевинарство / Construction3324
езот.Езотерија / Esotericism1230
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment4704
екон.економија / Economy9902
ел.Електротехника, Електроника / Electrical Engin., Electronics4671
енол.Енологија / Oenology1126
ент.Ентомологија / Entomology7105
етн.Етнологија / Ethnology25269
жел.Железница / Rail7214
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market14573
зоол.Зоологија / Zoology, Animals46654
игреИгре / Games3865
инд.Индустрија / Industry1485
интернетИнтернет / Internet21406
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences51579
Ист.Историја / History201296
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1421
линг.Лингвистика / Linguistics131370
лит.Књижевност / Literature31196
мат.Математика / Mathematics6786
мед.медицина / Medicine43811
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging2246
метео.Метеорологија / Meteorology22220
мин.Минералогија / Mineralogy7148
мит.Митологија / Mythology87495
муз.Музика / Music61699
нам.Намештај / Furniture5228
наут.Наутика / Nautical Science6212
некр.Некретнине / Real Estate2238
нов.Новинарство / Journalism6431
образ.Образовање / Education71189
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion12446
оном.Ономастика / Names of Persons2213
опт.Оптика / Optics1167
орн.Орнитологија / Ornithology41146
оруж.Оружје / Weapons3382
плесПлес / Dance3382
позор.Позориште / Theatre9491
пол.Политика / Politics27958
пољ.Пољопривреда, Водопривреда / Agriculture, Aquaculture3278
правоПраво / Law16581
псих.Психологија / Psychology7893
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary2677
путов.Туризам / Travel Industry1521
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television5544
религ.Религија / Religion35668
риб.Риболов, Ихтиологија / Ichthyology, fish, fishing8110
саоб.Саобраћај / Traffic7307
соц.Социологија / Sociology1525
спортСпорт / Sports17936
стат.Статистика / Statistics1332
стом.Стоматологија / Dental Medicine2129
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1154
тел.Телекомуникације / Telecommunications3526
тех.техника / Technology21202
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)3322
трговинаТрговина / Commerce4542
урбан.Урбанистика / Urban Planning1222
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts6792
фарм.Фармација / Pharmacy2288
физ.Физика / Physics3785
фил.Филозофија / Philosophy5919
филмФилм / Film91275
фин.Финансије / Finance17575
фот.Фотографија / Photography1810
хем.Хемија / Chemistry5530
хидро.Хидрологија, Хидрогеологија / Hydrology & Hydrogeology1108
хорт.Хортикултура / Horticulture1240
штамп.Штампарство / Print, Typography, Layout1273
шум.Шумарство / Forestry2166
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement