All Languages    |   EN   SV   IS   RU   IT   RO   FR   PT   HU   NL   LA   SK   ES   BG   HR   FI   NO   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IT   DA   CS   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
  АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation1419
админ.(Јавна) Управа / (Public) Administration4371
анат.Анатомија / Human Anatomy14448
археол.Археологија / Archaeology2325
архит.Архитектура / Architecture3424
астрон.Астрономија / Astronomy1527
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering4442
биол.Биологија / Biology2585
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants22364
вал.Валуте / Currencies2227
војн.Војска / Military8357
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking26590
гео.Географија / Geography73744
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment2641
екон.економија / Economy4824
ел.Електротехника, Електроника / Electrical Engin., Electronics2615
ент.Ентомологија / Entomology294
етн.Етнологија / Ethnology14244
жел.Железница / Rail2192
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market2518
зоол.Зоологија / Zoology, Animals30599
игреИгре / Games2785
интернетИнтернет / Internet11289
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences11434
Ист.Историја / History91163
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1373
линг.Лингвистика / Linguistics71231
мед.медицина / Medicine19726
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging1219
метео.Метеорологија / Meteorology9199
мит.Митологија / Mythology85456
муз.Музика / Music21566
нам.Намештај / Furniture3207
наут.Наутика / Nautical Science3193
некр.Некретнине / Real Estate1215
нов.Новинарство / Journalism5390
образ.Образовање / Education21088
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion8405
опт.Оптика / Optics1144
орн.Орнитологија / Ornithology21119
плесПлес / Dance3350
позор.Позориште / Theatre7451
пол.Политика / Politics5854
правоПраво / Law8528
псих.Психологија / Psychology1810
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1618
путов.Туризам / Travel Industry1478
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television2500
религ.Религија / Religion14609
саоб.Саобраћај / Traffic1277
спортСпорт / Sports14873
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1141
тел.Телекомуникације / Telecommunications3480
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)2288
трговинаТрговина / Commerce2505
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3734
фарм.Фармација / Pharmacy1252
физ.Физика / Physics1702
филмФилм / Film61187
фин.Финансије / Finance4527
фот.Фотографија / Photography1744
хем.Хемија / Chemistry2473
хидро.Хидрологија, Хидрогеологија / Hydrology & Hydrogeology196
хорт.Хортикултура / Horticulture1222
шум.Шумарство / Forestry2146
back to top | home© 2002 - 2018 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers