All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   SK   HU   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   SQ   IS   RU   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
  АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation4447
админ.(Јавна) Управа / (Public) Administration5403
акад.Наука / Academic Disciplines111512
анат.Анатомија / Human Anatomy21498
археол.Археологија / Archaeology6352
архит.Архитектура / Architecture6462
астрон.Астрономија / Astronomy10581
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering6476
библ.Библијски / Biblical3361
биол.Биологија / Biology7648
биохем.Биохемија / Biochemistry1314
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants39394
вал.Валуте / Currencies2249
војн.Војска / Military13394
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking42638
гео.Географија / Geography122818
геол.Геологија / Geology4281
грађ.Грађевинарство / Construction3322
езот.Езотерија / Esotericism1228
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment3697
екон.економија / Economy6886
ел.Електротехника, Електроника / Electrical Engin., Electronics2660
енол.Енологија / Oenology1123
ент.Ентомологија / Entomology5102
етн.Етнологија / Ethnology23266
жел.Железница / Rail7214
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market14561
зоол.Зоологија / Zoology, Animals45647
игреИгре / Games2852
инд.Индустрија / Industry1479
интернетИнтернет / Internet21391
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences51556
Ист.Историја / History161268
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1414
линг.Лингвистика / Linguistics131345
лит.Књижевност / Literature11176
мат.Математика / Mathematics4775
мед.медицина / Medicine38801
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging2244
метео.Метеорологија / Meteorology18218
мин.Минералогија / Mineralogy7147
мит.Митологија / Mythology87488
муз.Музика / Music51671
нам.Намештај / Furniture5225
наут.Наутика / Nautical Science6209
некр.Некретнине / Real Estate2233
нов.Новинарство / Journalism6426
образ.Образовање / Education51173
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion11438
оном.Ономастика / Names of Persons2209
опт.Оптика / Optics1162
орн.Орнитологија / Ornithology40139
оруж.Оружје / Weapons2377
плесПлес / Dance3379
позор.Позориште / Theatre9487
пол.Политика / Politics25941
пољ.Пољопривреда, Водопривреда / Agriculture, Aquaculture1269
правоПраво / Law13580
псих.Психологија / Psychology5884
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1671
путов.Туризам / Travel Industry1516
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television5538
религ.Религија / Religion28658
риб.Риболов, Ихтиологија / Ichthyology, fish, fishing8108
саоб.Саобраћај / Traffic6302
спортСпорт / Sports17929
стат.Статистика / Statistics1320
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1151
тел.Телекомуникације / Telecommunications3518
тех.техника / Technology11190
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)3318
трговинаТрговина / Commerce4535
урбан.Урбанистика / Urban Planning1219
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3781
фарм.Фармација / Pharmacy2281
физ.Физика / Physics3772
фил.Филозофија / Philosophy2903
филмФилм / Film81258
фин.Финансије / Finance15567
фот.Фотографија / Photography1799
хем.Хемија / Chemistry5521
хидро.Хидрологија, Хидрогеологија / Hydrology & Hydrogeology1105
хорт.Хортикултура / Horticulture1238
штамп.Штампарство / Print, Typography, Layout1270
шум.Шумарство / Forestry2163
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement