All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
  АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
TT / Taxonomic terms for animals, plants and fungi (incl. varieties and breeds)124
авиј.Авијација / Aviation4449
админ.(Јавна) Управа / (Public) Administration5404
акад.Наука / Academic Disciplines111534
анат.Анатомија / Human Anatomy21503
археол.Археологија / Archaeology6354
архит.Архитектура / Architecture6466
астрон.Астрономија / Astronomy11585
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering6480
библ.Библијски / Biblical3365
биол.Биологија / Biology7655
биохем.Биохемија / Biochemistry1317
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants47397
вал.Валуте / Currencies2252
војн.Војска / Military13395
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking50640
гео.Географија / Geography129821
геол.Геологија / Geology4283
грађ.Грађевинарство / Construction3323
езот.Езотерија / Esotericism1229
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment3700
екон.економија / Economy7893
ел.Електротехника, Електроника / Electrical Engin., Electronics4666
енол.Енологија / Oenology1124
ент.Ентомологија / Entomology7103
етн.Етнологија / Ethnology23267
жел.Железница / Rail7213
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market14567
зоол.Зоологија / Zoology, Animals45650
игреИгре / Games3855
инд.Индустрија / Industry1481
интернетИнтернет / Internet21395
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences51566
Ист.Историја / History171281
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1416
линг.Лингвистика / Linguistics131358
лит.Књижевност / Literature21182
мат.Математика / Mathematics5778
мед.медицина / Medicine40806
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging2245
метео.Метеорологија / Meteorology18218
мин.Минералогија / Mineralogy7147
мит.Митологија / Mythology87490
муз.Музика / Music51682
нам.Намештај / Furniture5225
наут.Наутика / Nautical Science6211
некр.Некретнине / Real Estate2236
нов.Новинарство / Journalism6428
образ.Образовање / Education71179
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion12440
оном.Ономастика / Names of Persons2210
опт.Оптика / Optics1164
орн.Орнитологија / Ornithology40141
оруж.Оружје / Weapons3379
плесПлес / Dance3380
позор.Позориште / Theatre9489
пол.Политика / Politics26948
пољ.Пољопривреда, Водопривреда / Agriculture, Aquaculture2274
правоПраво / Law15580
псих.Психологија / Psychology5889
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary2673
путов.Туризам / Travel Industry1519
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television5542
религ.Религија / Religion32663
риб.Риболов, Ихтиологија / Ichthyology, fish, fishing8109
саоб.Саобраћај / Traffic7304
спортСпорт / Sports17931
стат.Статистика / Statistics1325
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1151
тел.Телекомуникације / Telecommunications3523
тех.техника / Technology11196
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)3319
трговинаТрговина / Commerce4538
урбан.Урбанистика / Urban Planning1220
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts4787
фарм.Фармација / Pharmacy2285
физ.Физика / Physics3779
фил.Филозофија / Philosophy3910
филмФилм / Film81268
фин.Финансије / Finance17571
фот.Фотографија / Photography1805
хем.Хемија / Chemistry5525
хидро.Хидрологија, Хидрогеологија / Hydrology & Hydrogeology1106
хорт.Хортикултура / Horticulture1239
штамп.Штампарство / Print, Typography, Layout1270
шум.Шумарство / Forestry2164
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement