All Languages    |   EN   SV   IS   RU   IT   RO   FR   PT   HU   NL   LA   SK   ES   BG   FI   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Енглеско-српски речник

BETA Online Dictionary Serbian-English: Enter keyword here!
  АаБб...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Browse by subjects
Subject  DescriptionEntriesUsers
авиј.Авијација / Aviation2422
админ.(Јавна) Управа / (Public) Administration5376
акад.Наука / Academic Disciplines11414
анат.Анатомија / Human Anatomy14455
археол.Археологија / Archaeology2331
архит.Архитектура / Architecture3429
астрон.Астрономија / Astronomy2533
ауто.Аутомобилска техника / Automotive Engineering4448
биол.Биологија / Biology2591
бот.ботаника, биљке / Botany, Plants23369
вал.Валуте / Currencies2229
војн.Војска / Military9364
гастр.Гастрономија, Кулинарство / Gastronomy, Cooking29593
гео.Географија / Geography79753
екол.Екологија, Животна околина / Ecology, Environment2649
екон.економија / Economy4834
ел.Електротехника, Електроника / Electrical Engin., Electronics2622
ент.Ентомологија / Entomology294
етн.Етнологија / Ethnology15246
жел.Железница / Rail2192
зан.Занимања, Тржиште рада / Jobs, Employment Market3527
зоол.Зоологија / Zoology, Animals30605
игреИгре / Games2793
интернетИнтернет / Internet11302
информ.Информатика, ИТ / Computer Sciences11447
Ист.Историја / History91174
јед.Јединице, тежине, мере / Units, Measures, Weights1375
линг.Лингвистика / Linguistics71243
мед.медицина / Medicine21736
МедТех.Медицинска техника / Medical Engineering & Imaging1223
метео.Метеорологија / Meteorology12201
мит.Митологија / Mythology85460
муз.Музика / Music31571
нам.Намештај / Furniture4208
наут.Наутика / Nautical Science4196
некр.Некретнине / Real Estate1217
нов.Новинарство / Journalism5397
образ.Образовање / Education21099
одећаОдећа, Мода / Clothing, Fashion9407
опт.Оптика / Optics1145
орн.Орнитологија / Ornithology22120
плесПлес / Dance3350
позор.Позориште / Theatre7453
пол.Политика / Politics5868
правоПраво / Law9534
псих.Психологија / Psychology1824
путн.Путнички речник / Travellers vocabulary1624
путов.Туризам / Travel Industry1484
РадиоТВРадио и телевизија / Radio and Television3505
религ.Религија / Religion15612
риб.Риболов, Ихтиологија / Ichthyology, fish, fishing198
саоб.Саобраћај / Traffic4278
спортСпорт / Sports14879
стат.Статистика / Statistics1293
текст.Текстил / Textiles, Textile Industry1142
тел.Телекомуникације / Telecommunications3482
трансп.Транспот / Transportation (Land Transport)2291
трговинаТрговина / Commerce2509
ФФикција: имена и наслови уметничких дела / Fiction: Names and Titles in Literature, Film, TV, Arts3738
фарм.Фармација / Pharmacy1256
физ.Физика / Physics1712
филмФилм / Film71195
фин.Финансије / Finance5531
фот.Фотографија / Photography1749
хем.Хемија / Chemistry2478
хидро.Хидрологија, Хидрогеологија / Hydrology & Hydrogeology197
хорт.Хортикултура / Horticulture1225
шум.Шумарство / Forestry2147
back to top | home© 2002 - 2018 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Serbian-English online dictionary (Енглеско-српски речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers